CENTRALIZATOR  CU REZULTATELE FINALE
LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 30.06.2021
PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

  

Nr. Crt. Numele si Prenumele Puncte proba scrisa Puncte interviu Punctaj final Admis/Respins
1. MIREA MIRELA 55,00 puncte 0,00 puncte 27,50 puncte RESPINS

Afisat azi  06.07.2021.

 

Secretar comisie de concurs
Buzica Ana