Informații privind externarea

Pacientul are dreptul sa solicite si sa primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Se eliberează de către medical curant scrisoare medicala către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, după caz, evaluarea stării de sanatate a pacientului la momentul externării si indicaţiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru următoarea perioada (determinata conform diagnosticului):

  • recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
  • recomandări privind un stil de viata sănătos;
  • se eliberează la externare biletul de ieşire, întocmit de medicul curant;
  • reteta compensata/gratuita daca persona este asigurata;
  • concediu medical (la cerere);
  • se recomanda îngrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu.

La externare pacientul va primi inclusiv informaţiile privind o eventuala apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.

RomanianEnglish