CENTRALIZATOR  CU REZULTATELE PROBEI SCRISE A CANDIDATULUI ÎNSCRIS LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIER DIN DATA DE 23.06.2021

 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTAT

Nr. Crt. Nume Prenume Punctaj Admis/Respins
1 2 3 4 5
1. Țepuș Violeta 37,00 puncte Respins

 

Candidațul nemulțumit de punctajul obținut pot depune contestație în termen de o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, respectiv data de 24.06.2021, ora 14.00 cu afișarea rezultatelor eventualei contestații în data de 24.06.2021 ora 15.00.

Afisat azi 23.06.2021

 

Secretar de Concurs
Buzică Ana