CENTRALIZATOR  CU
REZULTATELE PROBEI SCRISE A CANDIDATILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIERĂ DIN DATA DE 09.08.2022

 

INFIRMIERĂ

Nr. Crt. Număr înregistrare dosar Funcția pentru care candidează Punctaj Rezultat
0 2 3 4 5
1. 1748/04.07.2022 Infirmieră 25 puncte RESPINS

 

Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în termen de o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise, respectiv data de 09.08.2022, ora 17.00 cu afișarea rezultatelor eventualelor contestații în data de 10.08.2022 ora 17.00

Afisat azi 09.08.2022

 

Secretar de Concurs
Buzica Ana

RomanianEnglish