CENTRALIZATOR
CU 
REZULTATELE LA INTERVIU ALE CANDIDATILOR ADMIȘI LA PROBA SCRISĂ
LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SPĂLĂTOREASĂ

12.08.2022

 

            SPĂLĂTOREASĂ

Nr. Crt. Număr înregistrare dosar Punctaj Admis/Respins
0 1 2 3
1.  Nr. 1799/08.08.2022 83,33 puncte ADMIS
2. Nr. 1758/05.07.2022 31,00 puncte RESPINS

 

Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în termen de o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise, respectiv data de 16.08.2022, ora 14.00 cu afișarea rezultatelor eventualelor contestații în data de 16.08.2022 ora 17.00,

 

Afisat azi 12.08.2022  ora 14.00.

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS
EC. BUZICA ANA

RomanianEnglish