Centralizator selecție dosare

CENTRALIZATOR – SELECȚIE DOSARE CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 22.03.2021 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR MEDICAL    Nr. Crt. Cererea…

Anunț

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale…

Anunț concurs

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale OMS…

Anunț concurs

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfasurarea concursurilor de ocupare a…

Rezultate examene de promovare personal contractual

  REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE ECONOMIST GRAD I DIN DATA DE 27.05.2020 Nr. Crt. Numele…

Anunț examen de promovare personal contractual

  A N U N Ț Promovare personal contractual Spitalul de psihiatrie Poroschia, Judeţul Teleorman organizează examen de promovare în…

Anunț important

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 , precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația…

Anunț important

  În conformitate cu prevederile art. 38 din HG Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de…

Centralizator selecție dosare pentru concurs ocupare post asistent medical de farmacie

CENTRALIZATOR – SELECȚIE DOSARE CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 05.03.2020 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE   …

Centralizator selecție dosare pentru concurs ocupare post infirmirer

CENTRALIZATOR – SELECȚIE DOSARE CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 05.03.2020 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIER    Nr. Crt. Numele…

RomanianEnglish