Spitalul de psihiatrie Poroschia, Judeţul Teleorman organizează examen de promovare în grad profesional în data de 29.05.2023 conform prevederilor Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale Ordinului M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de promovare se face pentru următorul post:

  1. A)  Compartiment RUNOS

– 1 post de Economist,  grad. I , care va deveni Economist grad. IA.

 

Locul și ora de desfăşurare a examenului: 

–  la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, Comuna Poroschia ora 10.00

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen:

Conform prevederilor art. 69, alin 2 din  Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în baza unui referat întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise şi se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 69, art. 70  si art. 71 din  Hotărârea nr. 1336/2022.

Cererea de participare la examen se va depune până în: 26.05.2023 ora 13.00 la Compartimentul RUNOS.

Date suplimentare despre condiţiile de participare la examen, precum și bibliografia se pot obţine de la Compartimentul RUNOS – tel: 0247/318877.

 

Aprobat,
Manager Dr. Soare Roxana

 

Compartiment RUNOS,

 

DOCUMENTE ATAȘATE

RomanianEnglish