CENTRALIZATOR
CU 
REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 17.08.2023 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT ȘI INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT

Nr. Crt. Numele si Prenumele Puncte proba scrisa Puncte interviu Punctaj final

Admis/Respins

1. Cererea nr.1419/04.08.2023 75,00 puncte 74,33 puncte 74,66 puncte ADMIS

 

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

Nr. Crt. Numele si Prenumele Puncte proba scrisa Puncte interviu Punctaj final

Admis/Respins

1. Cererea nr.1418/04.08.2023 75,00 puncte 61,33 puncte 68,16 puncte ADMIS

 

  1. Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării
  2. Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post, care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.

Afisat azi 25.08.2023  ora 12.30.

 

 

Secretar comisie de concurs

RomanianEnglish