Rezultate finale
La examenul pentru ocuparea funcției de Economist IA
din data de 29.05.2023

  

Nr.crt. Cod candidat Functia Punctaj lucrare scrisă Admis / Respins
1 857/22.05.2023 ECONOMIST IA 80,00 Admis

  

Afișat astăzi, 29.05.2023, ora 15.30

Termen de contestare 24 de ore de la data afișării.

 

 

Secretar comisie de examen

RomanianEnglish