CENTRALIZATOR
CU 
REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 02.06.2022
PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ÎNGRIJITOR

  

Nr. Crt. Numele si Prenumele Puncte proba scrisa Puncte interviu Punctaj final Admis/Respins
1. GUȘĂ FLORIN 60 puncte 57 puncte 58,50 puncte ADMIS

 

Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.

Afisat azi  08.06.2022  ora 11.00.

 

Secretar comisie de concurs
Buzica Ana

RomanianEnglish