În conformitate cu prevederile art. 38 din HG Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ca urmare a contextului epidemiologic actual, SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA, anunță pe cei interesați că examenele/concursurile, organizate în data de 17.03.2020, respectiv 19.03.2020 se amână pe o perioadă de 15 zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire.

Manager,

Dr. Soare Roxana