CENTRALIZATOR – SELECȚIE DOSARE

CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 05.03.2020 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFIRMIER

  

Nr. Crt. Numele si prenumele Nr. cerere și data Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere
1 TEPUS VIOLETA 379/27.02.2020 ADMIS
2. BADEA-PIRVA DANIELA MARIANA 380/27.02.2020 RESPINS

neîndeplinirea condițiilor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate

 

3. MILITARU ROXANA CLAUDIA 394/02.03.2020 RESPINS

neîndeplinirea condițiilor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate

 

 

* Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de o (1) zi lucrătoare de la data afișării.

Afișat azi 05.03.2020, ora 15.00

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Ec. Buzica Ana