TABEL CU REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL

DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE ECONOMIST GRAD IA DIN DATA DE 27.08.2019

 

Nr. Crt. Numele si Prenumele Punctaj final Rezultat
1. ROTARU ALEXANDRU MIHAIL 95,33 PROMOVAT

* Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

SECRETAR COMISIE EXAMEN

SOARE NAOMI