CENTRALIZATOR  CU

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 20.08.2019 PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST II

 

Nr. Crt. Numele si Prenumele Puncte proba scrisa Puncte interviu Punctaj final Admis/Respins
1. BUZICĂ ANA MARIANA 71,88 puncte 78,00 74,94 puncte ADMIS

 

 

Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.

Afisat azi 26.08.2019  ora 12.30.

 

Secretar comisie de concurs

Soare Naomi