CENTRALIZATOR  CU REZULTATELE PROBEI SCRISE A CANDIDATILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE DIN DATA DE 30.06.2021

 

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

Nr. Crt. Nume Prenume Punctaj Admis/Respins
1 2 3 4 5
1. Roman Florentina 14,50 puncte Respins
2. Sovarasteanu Mirela Georgeta 41,50 puncte Respins
3. Trifu Gabriela Mirela 23,50 puncte Respins
4. Mirea Mirela 55,00 puncte Admis

 

Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în termen de o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise, respectiv data de 01.07.2021, ora 14.00 cu afișarea rezultatelor eventualelor contestații în data de 01.07.2021 ora 15.00, urmând ca susținerea interviului să aibă loc în data de 06.07.2021 ora 11.00.

Afisat azi 30.06.2021

Secretar de Concurs
Buzică Ana