CENTRALIZATOR  CU
REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 23.06.2021 PENTRU
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

 

 

Nr. Crt. Numele si Prenumele Puncte proba scrisa Puncte interviu Punctaj final Admis/Respins
1. MITRAN FLORIN CATALIN 82,00 puncte 69,00 puncte 75,50 puncte ADMIS

 

Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.

Afisat azi  28.06.2021  ora 15.00.

Secretar comisie de concurs
Buzica Ana