CENTRALIZATOR  CU REZULTATELE PROBEI SCRISE A CANDIDATILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN DATA DE 23.06.2021

 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTAT

Nr. Crt. Nume Prenume Punctaj Admis/Respins
1 2 3 4 5
1. Crăciun Ioana Victorița 23,50 puncte Respins
2. Mitran Florin Cătălin 82,00 puncte Admis
3. Vipie Mădălina 23,50 puncte Respins

 

Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în termen de o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise, respectiv data de 24.06.2021, ora 14.00 cu afișarea rezultatelor eventualelor contestații în data de 24.06.2021 ora 15.00, urmând ca susținerea interviului să aibă loc în data de 28.06.2021 ora 10.30.

Afisat azi 23.06.2021

 

Secretar de Concurs
Buzică Ana