Rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director medical

Nr. crt. Nume si Prenume Funcția Notă test grilă Notă proiect de specialitate Notă interviu Media finală Admis Respins
1. Mandragiu Alina Maria Director Medical 9,20 9,58 9,55 9,44 Admis

 

 

Afișat astăzi, 30.03.2021, ora 15.30 la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia

Termen de contestare 24 de ore de la data afișării.

 

Secretar comisie concurs