În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din OMS nr. 954/2017, Spitalul de Psihiatrie Poroschia, având datele din antet, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

            – 1 post de director medical.

Criterii specifice:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

22.01.2021, ora 14 00 – Termenul limită de înscriere a candidaților ( de luni până joi ora 800 – 16 00, vineri 08 00 – 14 00)

26.01.2021, ora 11 00  – Întâlnirea comisiei de concurs pentru verificarea dosarelor și stabilirea rezultatelor cu mențiunea Admis sau Respins și afișarea la sediul spitalului a rezultatului verificării dosarelor de înscriere;

27.01.2021, ora 14 00 –    Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor;

28.01.2021, ora 14 00  – Soluționarea și afișarea contestațiilor.

02.02.2021, ora 10 00 – Susținerea testului-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, str. Dunării, Comuna Poroschia, jud. Teleorman.

03.02.2021, ora 10 00  – Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului și interviul de selecție;

04.02.2021, ora 16 00  – Afișarea rezultatelor concursului la sediul spitalului;

05.02.2021, ora 16 00 – Depunerea contestațiilor;

08.02.2021, ora 16 00 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale concursului la sediul spitalului.

Publicația de concurs/examen, tematica pentru testul grilă de verificare a cunoștințelor și temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, documentele necesare pentru dosarul de înscriere se găsesc pe site-ul unității noastre www.spitalul-poroschia.ro sau la Compartimentul RUNOS, str. Dunării, comuna Poroschia, telefon 0247/31 88 77, interior 20.

Manager,

Dr. SOARE ROXANA