REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE
IN FUNCTIA DE ECONOMIST GRAD I DIN DATA DE 27.05.2020

Nr. Crt. Numele si Prenumele Punctaj final Rezultat
1. BUZICA ANA MARIANA 90,66 PROMOVAT

* Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

SECRETAR COMISIE EXAMEN
POPA DRAGOS NICOLAE

 
 

REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE
IN FUNCTIA DE INGINER DIN DATA DE 27.05.2020

Nr. Crt. Numele si Prenumele Punctaj final Rezultat
1. GHERGHE ALIN VALENTIN 88,00 PROMOVAT

* Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

SECRETAR COMISIE EXAMEN
POPA DRAGOS NICOLAE