CENTRALIZATOR
– PROBA INTERVIULUI – 
CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 22.08.2023
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE 
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT ȘI INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT

Nr. crt. Număr cerere înscriere și dată dosar Postul pentru care candidează Punctaj obtinut Rezultatul probei interviului
1. 1419/04.08.2023 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT 74,33 puncte ADMIS

 

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

Nr. crt. Număr cerere înscriere și dată dosar Postul pentru care candidează Punctaj obtinut Rezultatul probei interviului
1. 1418/04.08.2023 INSTRUCTOR ERGOTERAPIE 61,33 puncte ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în termen de o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise,

Afisat la avizier central, azi 22.08.2023

 

Secretar comisie,

RomanianEnglish