CENTRALIZATOR
CU 
REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 09.08.2022
PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SPĂLĂTOREASĂ

  

Nr. Crt. Număr înregistrare dosar Puncte proba scrisa Puncte interviu Punctaj final Admis/Respins
1. Nr. 1799/08.07.2022 60 puncte 83,33 puncte 71,66 puncte ADMIS

  

Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.

Afisat azi 17.08.2022, ora 12.00.

 

Secretar comisie de concurs
Buzica Ana

RomanianEnglish